PRESENTATION AV MEDVERKANDE
UTSTÄLLARE
Björn Källström, Enhetschef för Akvariet på Sjöfartsmuseet Akvariet. Genom utställningar, pedagogik och programverksamhet vill Sjöfartsmuseet Akvariet informera besökarna om havsmiljön och väcka engagemang för att vara med och rädda havet till framtida generationer. Utöver att vara enhetschef är Björn också forskare och studerar evolution och populationsgenetik hos marina organismer. Ellen Bruno är marinbiolog och arbetar som sakkunnig för marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningens rikskansli. Hon har erfarenhet av fiskeförvaltning på EU-nivå och har deltagit i flera nationella och internationella processer för att säkerställa en hållbar förvaltning av våra havsresurser. Naturskyddsföreningen har i flera år fokuserat på hållbar konsumtion av fisk och skaldjur och just släppt en rapport om hur svenskt vattenbruk skulle kunna utvecklas i en hållbar riktning. 
 Sara Hornborg, Miljö och Uthållig Produktion, Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK). Sara arbetar som forskare på SIK där hon studerar miljöpåverkan från olika typer av fisk- och skaldjursprodukter med stöd av livscykelanalys.

 Björn Lindblad har sitt arbete i den del av fisket som kallas pelagiskt fiske, fiske efter bl.a. sill, skarpsill, makrill, tobis mm. I den organisation som är min uppdragsgivare, Swedish Pelagic Federation PO, finns de större fartygen i svenskt fiske. I ett internationellt perspektiv är de små. Mer info på hemsidan www.pelagic.se. Åsa Strand, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap (GU). Åsa Strand arbetar som forskare inom marin ekologi på en av Göteborgs universitets marina forskningsstationer (Tjärnö) där hon studerar spridning och ekologiska effekter av främmande invasiva arter. Åsa jobbar också med vattenbruksrelaterade frågor som t.ex. fisk- och ostronodling på västkusten. Eduardo Infantes is a marine biology researcher from the University of Gothenburg based at the Kristineberg Marine Station in the Gullmarns fjord. Originally from the Canary Islands in Spain, Eduardo is involved in a multidisciplinary scientific research project on seagrass restoration. The research group formed by biologists, environmental layers and environmental economist aims to develop new strategies to improve the coastal habitats by restoring the seagrass Zostera marina in Sweden, where large areas has been lost due to human impacts such as eutrophication. The film presents a summary view of the eutrophication problem and the actual research work been carried out to restore the meadows in Sweden. http://www.bioenv.gu.se/english/staff/infantes-Oanes-eduardo/ www.eduardoinfantes.com Thomas Pettersson är föreståndare för forskningscentret DRICKS vid Chalmers, där han leder dricksvattenforskningen vid Chalmers. Forskningen inkluderar hela dricksvattensystemet, från källa till tappkran, där riskanalyser är en central del i arbetet. Utöver föreståndare för DRICKS är Thomas också vice föreståndare vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) där han arbetar med hållbar utveckling med särskilt fokus på internationella studentprojekt inom AGS. Martin Hassellöv är född och uppvuxen på Smögen, och intresset för havet ledde under gymnasietiden till kontakter med havsforskare vid Kristinebergs marina station vid Fiskebäckskil, och senare till universitetsstudier i marin kemi och biologi. Han gick vidare till at doktorera om små partiklar i havet och floder. Efter postdoc-vistelser vid bland annat Woods Hole Oceanografiska Institution i USA så har han sen dess arbetat som forskare och senare professor vid Göteborgs Universitet. Forskningsfrågorna har rört samspelet mellan partiklar, metaller och plankton i havet, och senare miljörisker med syntetiska nanopartiklar och med mikroplast, Förutom forskning är Martin mycket intresserad av samverkan med omgivande samhället och dialog med allmänhet och beslutsfattare från lokalpolitiker till ministrar och EU parlamentariker. Mitt namn är Charlie Andreasson, har hunnit bli 49 år, och har större delen av mitt liv arbetat till sjöss; svenska handelsflottan på fjärrfart, fiske samt kustnära fart. Jag har i min ungdom även luffat världen runt, och det är delvis efter möten med människor runt vår jord som medvetenheten om de globala orättvisorna har ökat, och under mina studier i Internationella relationer på Göteborgs universitet har jag fått en bättre kunskap om de strukturer som ligger bakom dessa orättvisor. När jag 2012 fick möjlighet att segla med Estelle för att bryta Israels blockad av Gaza fanns inget utrymme till tvekan. Det som gjorde den resan unik för mig var att jag, som matros, i min yrkesutövning kunde verka för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Jag är nyss hemkommen från Gaza där jag tillbringat ett år med att färdigställa en mindre lastbåt för att med den bryta blockade genom att segla till Europa med palestinska varor, samt agerat mänsklig sköld under det 50 år långa kriget. Staffan Granér är en ekonomi-historiker vars forskning och undervisning har en slagsida mot miljö- och knappa naturresurser. På sin fritid är han också mediesamordnare för Ship to Gaza Sverige och rapporterar varje vecka om konflikter ock levnadsförhållanden på Gazaremsan genom organisationens hemsida. 


Jonas Stenström är i grunden marinbiolog med erfarenhet från såväl svenska som tropiska vatten men jobbar nu med naturvetenskapskommunikation och utbildning både i Sverige och internationellt. Jonas är en av grundarna till Untamed Science, en organisation med syfte att sprida och öka intresset för naturvetenskap till allmänhet och ungdomar genom film, web och presentationer. Jonas Gren arbetar som journalist och poet. Studerar ett masterprogram på Stockholm Resilience Center, är med i redaktionen för Klimatmagasinet Effekt och gav 2014 ut diktboken Lantmäteriet på förlaget 10TAL Bok. Han är 33 år och bor i Stockholm. Under vintern 2015 kommer hans andra diktsamling Överallt ska jag vara i centrum på NON förlag. Dorota Lukianska arbetar som konstnär. I över tio år har hennes återkommande teman varit hav, sjöfart och navigation som hon kritiskt och poetiskt använder som ett slags metafor för livet. Ofta använder hon sig av upphittat material som hon sedan utvecklar och bygger berättelser kring om. Dorota Lukianska har gått på Högskolan för fotografi i Göteborg och på Konstfack i Stockholm där hon också tog magisterexamen 2001 i fotografi. Konstnären Elin Wikström är baserad i Göteborg och arbetar med interventioner och deltagardrivna projekt. Syftet med hennes konstnärliga praktik är att ifrågasätta normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar på individnivå och i samhället i sort och att generera reflektioner kring aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. I sitt arbete försöker hon representera individer och grupper som aktiva subjekt, kapabla att förstå och förändra sin förståelse av sig själva och världen och bli medvetna om villkor som de tidigare hade mindre kunskap om. Nya verk har nyligen genomförts på Emscherkunst, Essen, Tyskland, Centre for Contemporary Art, Tbilisi, Georgia och Reykjavik Art Festival, Island. 2001 – 2009 arbetade Wikström som professor vid Konsthögskolan i Umeå och sedan 2013 är hon rektor på Göteborgs Konstskola. 

Anna Mattisson är Voices from the waters egen sagoberättare, med livslång passion för muntliga och skriftliga historier. Med intensitet och närvaro öppnar hon dammarna till sagans värld och låter berättelser om vatten flöda Richard Widerberg, konstnär och musiker bosatt i Göteborg, arbetar med upplevelsen av kropp, rum och tid, oftast i förhållande till ljud och lyssnande. Hans senaste verk var föreställningen Förkroppsligande av det outtalade på Medicinhistoriska museet i Göteborg som genomfördes tillsammans med danskonstnären Anna Bergström. www.riwid.net Helena Persson, ljudkonstnär och projektledare, bosatt i Göteborg, verksam i Sverige och internationellt. Ljud är för Helena ett sätt att registrera, förstå och omtolka omvärlden där fältinspelningar ur ett mikro- och makroperspektiv sätts samman till en ny kontext i rumsliga verk. Hennes installationskonst har under senare år lett till samarbeten med arkitekter, koreografer, dansare och musiker. http://soundsibling.com/ Bernard Parmegiani (1927-2013) began his career as a sound engineer before joining the GRM (Groupe de Recherches Musicales) in 1959. Composer of numerous electronic works (70 concert pieces), he has also composed for film, television, advertisements and sound design (including the famous Paris Airports jingle).Revered by many artists from the electronic music scene. He is undoubtedly one of the electroacoustic composers closest to the current generation of electronic musicians. Jana Winderen is an artist educated in Fine Art at Goldsmiths College in London, and with a background in mathematics, chemistry and fish ecology from the University in Oslo. She performs and make submersive sound installations all over the world. Currently she lives and works in Oslo. Recent exhibitions include: "Dive", in Park Avenue Tunnel, NYC, 2014, "Ultrafield " at MoMA, NYC 2013, recent released include Out of Range, Touch 2014. She is currently working on a commission for the American Embassy in Oslo, "Raft of Ice" and is resident artist at TBA21 Academy. In 2011 She won the Golden Nica for Digital Music and Sound Art at Ars Electronica, Linz. Find more information: http://www.janawinderen.com Annea Lockwood, born in New Zealand, is known for her explorations of environmental sound, in works ranging from sound art and installations to concert music. Her music has been presented in many festival and venues including the MACBA Barcelona, Sonic Acts XIII Amsterdam, Field Fest Brussels, the Ear to the Earth festivals New York and the Donau Festival Krems. A Sound Map of the Danube is one of three river studies, all installations, which Lockwood has created, and it has been presented in national parks and galleries along the river in Ulm (Germany), Orth (Austria), Mohacs (Hungary), Tulcea (Romania) and in the USA. www.annealockwood.com Chris Watson is one of the world's leading recorders of wildlife and natural phenomena, and for Touch he edits his field recordings into a filmic narrative. For example. the unearthly groaning of ice in an Icelandic glacier is a classic example of, in Watson's words, putting a microphone where you can't put your ears. He was born in Sheffield where he attended Rowlinson School and Stannington College (now part of Sheffield College). In 1971 he was a founding member of the influential Sheffield-based experimental music group Cabaret Voltaire. His sound recording career began in 1981 when he joined Tyne Tees Television. Since then he has developed a particular and passionate interest in recording the wildlife sounds of animals, habitats and atmospheres from around the world. As a freelance recordist for film, tv & radio, Chris Watson specialises in natural history and documentary location sound together with track assembly and sound design in post production. www.chriswatson.net MOLD är: Fredrika Byman Moberg – Koreograf/Dansare Soledad Howe – Koreograf/Dansare Johan Rödström – Scenograf/Ljussättare Frida Sandström – Text/koncept Thomas Björkdal – Ljudkomposition Hos oss kan du bli omstoppad eller svept, bli matad eller få möjlighet att mata. Du kan promenera tillsammans med oss genom ett tomt garage eller laga mat i en park. Efter att vi har berättat en godnattsaga hoppas vi att du ska få sova. Ibland vill vi att du tittar på dina händer och tänker på någon som är död. Vi vill äta surdegsvåfflor tillsammans med dig i ett av stadens glömda utrymmen. Vi hoppas få lov att hålla din hand om du känner dig ensam, men ibland kan det vara bra att bli lämnad ensam eller att få sitta och vänta. Lena Frantzén, konstnär med stort intresse för naturen. Lena kommer att arbeta med - Om du var en fisk verkstaden tillsammans med Ulrika Björkman. Ninna Boberg, arbetar på Sjöfartsmuseet akvariet, tycker om båtar och fisk och pratar gärna om dem i olika visningar. Sanna Larsson, bildlärare och konstpedagog vid Göteborgs konstmuseum. Presentation; Bea Hultfeldt kock inom hållbar gastronomi som bryr sig om hur maten produceras innan den hamnar på din tallrik . LERUM

Martin Falklind. Lerumbon Martin Falklind har ägnat sitt liv åt sin passion för fisk och vattenmiljöer. Idag är han en internationellt prisbelönad TV-filmare, naturfotograf, föreläsare och professionell fiskeäventyrare med hela världen som sitt arbetsfält. Till vardags arbetar han även som chefsredaktör för Nordens största sportfisketidning, Fiskejournalen, som har sin redaktion i Hedefors bredvid Säveån.
 Olov Holmstrand. Ordförande i Lerums Naturskyddsförening. Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad, teknisk doktor i teknisk geologi. Har varit adjungerad professor i geohydrologisk miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola. Har forskat och arbetat som konsult med mark- och vattenanknutna miljöfrågor sedan slutet av 1960-talet. Nu pensionär, men fortfarande engagerad i miljögranskning av tunnelbygget genom Hallandsås. KUNGÄLV Simon Ljungman, gitarrist, låtskrivare och körledare. Medskapare till föreställningen Hopp för hållbar utveckling. Mats Alfredsson, miljökonsult och föredragshållare. Medskapare av föreställningen Hopp för hållbar utveckling. Niclas Åberg är projektledare för 8-fjordar. Projektet för bättre miljö och hållbart näringsliv drivs sedan 2009 av kommunerna Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust. Sara Ejvegård är miljöinformatör för 8-fjordar. Projektet för bättre miljö och hållbart näringsliv drivs sedan 2009 av kommunerna Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Tjörn och Orust. ALE Martin Almqvist har varit verksam som fotograf sedan mitten av 90-talet. Han är specialiserad på marina motivområden och undervattensfotografi och har gett ut tre egna böcker.

KKV Bohuslän Richard Widerberg Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har över 200 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Kärleken till naturen är vår drivkraft. Havsnätverket Väst är en lokal undergrupp till föreningens nationella Havsnätverk. Med fokus på vår västkust vill vi uppmärksamma och informera om problem och vad vi kan göra åt dem, om havets resurser och möjligheter. havvast@gmail.com http://goteborg.naturskyddsforeningen.se/intressegrupper/havsnatverket-vast/ https://www.facebook.com/havsnatvarketvast Vattenrådet för Bohuskusten är en ideell förening och ett forum för samverkan om havsmiljön för kommuner, företag, intresseorganisationer och enskilda personer. 

Utöver medlems avgifter får vi ekonomiskt stöd från Vattenmyndigheten för Västerhavet. Våra främsta arbetsuppgifter är att sprida information om Bohuskustens vatten samt att få kustkommuner, intresseorganisationer och andra aktörer i området att träffas och diskutera kustvattnets miljöproblem och vad vi kan göra åt dem. 

www.vrbk.se