VOICES FROM THE WATERS
International Travelling Film Festival
23-29 november 2014

Voices From The Waters arrangeras på fem platser i Västra Götaland och i Bangalore, Indien.


Nätverkstan kan genom sitt samarbete med Bangalore Film Society erbjuda satellitfestivalerna i Ale, Lerum, Kungälv och KKV Bohuslän, Hamburgsund ett urval filmer som grund för deras lokala program.


I Göteborg samarbetar Nätverkstan med Sjöfartsmuseet Akvariet och Hagabion som låter Voices from the Waters äga rum i sina lokaler med hjälp av sina medarbetare och volontärer.


Planeringen av festivalens innehåll har skett i dialog med Bangalore Film Society, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, Alliance for Global Sustainability at Göteborg University, Maritima klustret i Västsverige, Sveriges Fiskares Riksförbund, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad, Naturskyddsföreningen, Havsnätverk Väst, Sjöfartsmuseet Akvariet, Folkets Bio Göteborg, RANK, Kultur i Väst, Sunshine Socialist Cinema. Ett varmt tack för ert engagemang och stöd!

 

Västra Götalandsregionen, ABF Göteborg och Kultur i Väst är med och finansierar programmet och planeringsarbetet.


Voices from the Waters Göteborg startades 2013 på initiativ av Nätverkstan som en del av det kulturutbyte som Västra Götalandsregionen och Karnataka i Indien har. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi skapa ett forum för att sprida kunskap och uppmuntra till hållbar utveckling i Göteborg och Västra Götaland.


I år är vi glada att festivalen spridit sig till ytterligare fyra platser. Nästa år hoppas vi finnas på fler platser. Voices from the Waters återkommer förhoppningsvis den 27-28 november 2015.

 

 

 

(Photo Dorota Lukianska)